Aktuální programy pro podnikatele

Seznam

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

  1. Domů
  2. »
  3. Aktuální programy
  4. »
  5. Programy pro podnikatele

Programy pro podnikatele

antivirus

COVID - Nepokryté náklady

Pro podnikatelské subjekty nacházející se kvůli pandemii koronaviru ve ztrátě                                                                                                                            

antivirus

COVID Záruka CK

Pro cestovní kanceláře dle § 2 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb. a cestovní agentury                                                                                                                      

antivirus

Záruka COVID Sport

Pro malé a střední podnikatele působícím v oblasti sportu                                                                                                                                                                

antivirus

Mimořádná dotace 2021 – dětské skupiny

Pro služby péče o dítě v dětských skupinách                                                                                                                                                                                         

Již proběhlé programy

antivirus

Kompenzační bonus

Pro podnikatelské subjekty vykonávající činnost významně dotčenou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření                                           

antivirus

AGRICOVID Potravinářství

Pro podnikatelské působící ve výrobě potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb                                                                              

antivirus

COVID – Cestovní kanceláře II

Pro cestovní kanceláře, které odvedly příspěvek do garančního fondu pro cestovní kanceláře                                                                                                  

antivirus

COVID – Kultura / audiovize

Pro fyzické a právnické osoby podnikající dlouhodobě v audiovizi                                                                                                                                                   

antivirus

Ubytování

Podpora je určena pro subjekty IUZ a HUZ, kempy a chatové oblasti. Podpora není určena pro ubytování v bytovém domě (např. airbnb)                    

antivirus

Ošetřovné pro OSVČ

Pro OSVČ, která v důsledku krizových opatření nemůže plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě                               

antivirus

COVID - Lázně

Pro podnikatelské subjekty poskytující lázeňskou léčebnou rehabilitační péči (lázeňské zařízení)                                                                                              

antivirus

Antivirus A, A Plus, B

Pro zaměstnavatele, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli omezit svůj provoz nebo museli poslat své zaměstnance na překážku v práci

antivirus

COVID - 2021

Pro podnikatelské subjekty, kterým bylo omezeno podnikání kvůli opatřením vyhlášeným v rámci boje s pandemií COVID-19                                             

antivirus

COVID - Veletrhy/kongresy

Pro podnikatelské subjekty působící v oboru veletrhů, kongresů a souvisejících B2B eventových akcí                                                                                    

antivirus

Antivirus A

Pro zaměstnavatele, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz.                                               

antivirus

COVID - Kultura pro podnikající subjekty

Pro podnikatelské subjekty pořádající či zajišťující hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů                                                   

antivirus

Záruka COVID PLUS pro velké exportéry

Pro podniky s minimálně 250 zaměstnanci. Export na jejich tržbách se podílí alespoň jednou pětinou                                                                                    

antivirus

COVID III

Pro podnikatele do 500 zaměstnanců                                                                                                                                                                                                     

antivirus

COVID - BUS linka

Pro podnikatele působící v oboru silniční veřejné linkové osobní dopravy