COVID Záruka CK 
Jak získat finanční podporu

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

 

Současná státní podpora

Cílem programu je přispět k řešení problémů v oblasti cestovního ruchu v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření a podpořit prostřednictvím bankovních záruk přístup cestovních kanceláří a cestovních agentur k získání pojištění pro případ úpadku, které je pro ně ze zákona povinné. 

Důležité termíny

01.03. 2021

Zahájení příjmu žádostí o podporu

$

31.12.2021

Konec příjmu žádostí o podporu

$

01.10.2020-31.12.2021

Rozhodné období

Základní parametry podpory

Až 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění 

Platnost záruky může přesáhnout sjednanou pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců.

Podíl CK na spoluúčasti požadované pojišťovnou pro uzavření pojistné smlouvy je minimálně 25 %

Komu je podpora určená

Způsobilý žadatel

  • cestovní kanceláře dle § 2 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb.;
  • cestovní agentury, které byly cestovní kanceláří (byla držitelem koncese, která nebyla zrušena, pozastavena nebo přerušena) nejméně do 12. 3. 2020

Způsobilý výdaj

  • spoluúčast ve finančním vyjádření požadovaná pojišťovnou pro uzavření pojistné smlouvy

Kdo podporu nemůže využít

  • Pokud žadatel vykazuje znaky úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon;
  • Žadatel, který má nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců;
  • Žadatel, na kterého je vedena exekuce na jeho majetek;
  • Žadatel v likvidaci nebo konkurzním řízení;
  • Zaměstnavatel, kteří mají dluh vůči veřejným rozpočtům;
  • Žadatel, proti kterému je vedeno kolektivní insolvenční řízení ani nesplňuje kritéria podle vnitrostátního práva pro to, aby bylo proti němu na žádost jeho dlužníků zahájeno insolvenční řízení

 

Důležité odkazy a zdroje bližších informací

Výzva

E-podatelna ČMZRB

Stránky ČMZRB

Covid Portál

Instruktážní video k vyplnění žádosti

Podání žádosti

Příprava žádosti

Pro podání žádosti je vytvořen návod na stránkách ČMZRB  včetne videoinstruktáže

Podklady nutné pro podání žádosti

Vyplněná žádost o záruku z programu COVID Záruka CK

Prohlášení de minimis

Kopie smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku

Bankovní záruka s následujícími parametry – Způsobilý výdaj, spoluúčast ve finančním vyjádření požadovaná pojišťovnou pro uzavření pojistné smlouvy. Míra ručení, záruka (ČMZRB) bude činit 75% z požadované spoluúčasti CK do 30% limitu pojistného plnění


 Součástí žádosti bude i pojistná smlouva

Fyzické osoby:
Příloha ID – prohlášení pro identifikaci FO

Souhlas druhého manžela

"

Podání žádosti (E-podatelna)

Zanechte nám komentář

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o některou z podpor, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment