Mimořádná dotace 2021 – dětské skupiny

Jak získat finanční podporu

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

 

 1. Domů
 2. »
 3. Aktuální programy
 4. »
 5. Programy pro podnikatele
 6. »
 7. Mimořádná dotace 2021 –...

Současná státní podpora

Cílem vyhlašovaného dotačního řízení je poskytnutí podpory k zachování poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách v situaci výpadku příjmů poskytovatelů v době pandemie onemocnění COVID-19. Dotace je určena na zvýšené náklady související s pandemií onemocnění COVID-19 (část dotace „A“) a na částečné pokrytí nákladů za nájem prostor, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována (část dotace „B“ nebo „COVID nájemné“).

Důležité termíny

31.07.2021

Konec příjmu žádostí o podporu

$

01.01.2021 – 31.12.2021

Období pro které lze čerpat dotaci na pokrytí nákladů

Základní parametry podpory

Dotace je určena na zvýšené náklady související s pandemií COVID-19 (Část A)

Na částečné pokrytí nákladů za nájem prostor, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována (Část B)

Max výše dotace A = počet pečujících osob x max 12 000 Kč

Max výše dotace B = doložená cena měsíčního nájmu x 0,5 x nejvýše 6 měsíců

Komu je podpora určená

Způsobilý žadatel

Fyzické a právnické osoby, kterým vzniklo oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině na základě zápisu do evidence poskytovatelů dle ZDS.

Náklady uznatelné z části „A“ dotace

 • roušky, respirátory, rukavice, ochranné štíty a brýle
 • ochranné návleky na boty,
 • pracovní oděv a obuv,
 • bezdotykový teploměr,
 • antigenní testy pro pečovatele (náklady nad rámec příspěvku zdravotní pojišťovny),
 • antigenní testy pro děti (nebudou-li povinné na základě právního předpisu, tj. nebude možné zajistit úhradu z jiného veřejného zdroje),
 • dezinfekční prostředky na praní prádla,
 • antivirové dezinfekční prostředky (čistící prostředky na povrchy, mýdla, gely apod.),
 • mimořádná dezinfekce prostor proti COVID-19 (tyto práce/služby musí být jednoznačně odlišeny a vyčísleny nad rámec prací poskytovaných v běžném režimu činnosti zařízení),
 • mimořádné praní a žehlení (dezinfekce) prádla, zejm. v důsledku záchytu nemocného a karanténě (tyto služby musí být jednoznačně odlišeny a vyčísleny nad rámec služeb poskytovaných v běžném režimu činnosti zařízení),
 • čističky a sterilizátory vzduchu a věcí,
 • nádoby na infekční odpad (např. vyčleněný nášlapný odpadkový koš),
 • zvýšená informovanost rodičů a dětí – práce na sociálních sítích, internetových stránkách dětské skupiny – pokyny pro rodiče při přivádění/vyzvedávání dětí, pokyny pro mimořádné situace zjištění onemocnění, informování v případě karantény apod. (tyto práce musí být jednoznačně odlišeny a vyčísleny nad rámec běžných prací na administraci informačních prostředků dětské skupiny), informační materiál s preventivní tématikou (plakáty, samolepky s výstrahami apod.),
 • další náklady, jejichž vznik je jednoznačně vázán na opatření související s pandemií COVID-19.

Náklady uznatelné z části „B“ dotace

 • nájemné prostor určených k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve výši 50 % uhrazených nákladů za období 6 měsíců v průběhu roku 2021,
 • z dotace lze hradit pouze náklady za nájem, které nebyly/nebudou za daný měsíc nárokovány v rámci jednotky nájemného z ESF,
 • z dotace lze hradit pouze náklady na nájem prostor, nikoliv další náklady s nájmem související (energie, vodné, stočné, úklid společných prostor, odvoz odpadu, internet atd.)

 

Počet pečujících osob, na které lze dotace žádat

 • u dětské skupiny s kapacitou do 6 dětí je možné požádat nejvýše na 2 pečující osoby,
 • u dětské skupiny s kapacitou 7 – 12 dětí je možné požádat nejvýše na 3 pečující osoby,
 • u dětské skupiny s kapacitou 13 – 24 dětí je možné požádat nejvýše na 4 pečující osoby.

 

Důležité odkazy a zdroje bližších informací

Výzva

Covid Portál

Žádost o poskytnutí dotace

Vzory rozhodnutí

Podání žádosti

Podklady nutné pro podání žádosti

Příloha č. 1 Přehled zařízení dětských skupin, na které je dotace žádána

Příloha č. 2 Čestné prohlášení žadatele o tom, že údaje a doklady vedené v evidenci dětských skupin jsou aktuální a platné

Příloha č. 3 Identifikace bankovního účtu, na který bude provedena úhrada poskytnuté dotace

Příloha č. 4 Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis (typ přílohy z nabídky vybere žadatel dle převažující ekonomické aktivity – dle nařízení č. 1407/2013 – většina žadatelů, nebo dle nařízení č. 1408/2013 – odvětví prvovýroby zemědělských produktů, nebo dle nařízení č. 717/2014 – podnik činný v odvětví rybolovu a akvakultury, nebo dle nařízení č. 360/2012 – služba obecného hospodářského zájmu).

Kopie aktuální nájemní smlouvy/nájemních smluv pro prostory jednotlivých zařízení dětských skupin, na které je dotace požadována (dokládá se pouze v případě žádosti o poskytnutí dotace v části dotace „B“)

Kopie dokladů o úhradě nájemného za 3 měsíce roku 2021 předcházející vyhlášení dotační výzvy

"

Podání žádosti (E-podatelna)

Datová schránka MPSV – ID DS: sc9aavg

Zanechte nám komentář

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o některou z podpor, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment