Kultura pro podnikající subjekty
Jak získat finanční podporu

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

 1. Domů
 2. »
 3. Aktuální programy
 4. »
 5. Programy pro podnikatele
 6. »
 7. Kultura pro podnikající subjekty

Současná státní podpora

Program má za cíl podpořit pořadatele živých kulturních akcí, protože je nejde z epidemiologických důvodů pořádat. 

Žádat mohou podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní a dlouhodobou činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti živého (scénického) umění. 

Důležité termíny

21.04.2021

Zahájení příjmu žádostí o podporu

$

30.06.2021

Konec příjmu žádostí o podporu

Základní parametry podpory

Subjekt může podat pouze jednu žádost o jednorázovou podporu v rámci této výzvy.

Jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 000 Kč.

Maximální výše dotace pro jeden subjekt je 10 mil. Kč.

Komu je podpora určená

Subjekty podpory

 • Individuální umělci
 • Podnikatelské subjekty
  1. pořadatele hudebních produkcí a festivalů;
  2. pořadatele výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek;
  3. hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu, dramaturgie;
  4. technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti 
  5. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry;
  6. pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;
  7. umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají či organizují kulturní program;
  8. agentury, které na základě dramaturgického výběru zprostředkovávají či organizují živé kulturní akce;
  9. divadla
 • Kolektivní správci
 • Ticketingové společnosti
 • Nevládní neziskové organizace v oblasti kultury

Na co je možné podporu použít?

Podpora slouží k pokrytí:

 • Nákladů na propagaci kontinuální činnosti v kultuře;
 • Nákladů spojenými se zrušeným vstupným za kontinuální činnost v oblasti kultury;
 • Nákladů spojenými s IT službami za kontinuální činnost v oblasti kultury
 • Nákladů spojenými s kontinuální činností v oblasti kultury;
 • Nákladů spojenými s nájmy, pronájmy a souvisejícími službami za kontinuální činnost v oblasti kultury;
 • Nákladů za provoz a pojištění za kontinuální činnost v oblasti kultury
 • Mzdových nákladů za kontinuální činnost v oblasti kultury;
 • Nákladů spojenými s licencemi a autorskými a uměleckými honoráři za kontinuální činnost v oblasti kultury

Důležité odkazy a zdroje bližších informací

Výzva

AIS Portál MPO

Stránky MPO

Stránky MK

Covid Portál

Podání žádosti

Podpora pro subjekty podnikající na kontinuální činnost v kultuře

"

Založení a aktivace identity na portále eidentita

Nejprve je nutné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet) na portále eidentita.cz

Pro získání identity na portálu eidentita může fyzická osoba využít jednu z níže uvedených možností ověření identity:

 • eObčankou
 • NIA ID
 • čipovou kartou Starcos
 • mojeID
 • bankovní identitou
 • mobilní klíče eGovernmentu

"

Registrace žadatele do AIS MPO

Registrace žadatele se zahájí odkazem Registrace žadatele v menu vlevo na úvodní stránce AIS MPO. K registraci žadatele potřebujete znát údaje žadatele a musíte disponovat jedním z prostředků ověření identity (viz 1. KROK)

Registrace žadatele má 5 navazujících kroků, které musíte projít a během registrace budete vyzváni k ověření uživatele Vaší identitou

Po registraci žadatele se může oprávněný uživatel žadatele přihlásit do AIS MPO

"

Přihlášení uživatele do AIS MPO

Po registraci žadatele může uživatel, který má oprávnění, provést přihlášení do AIS MPO a založit žádost na dotaci. Přihlášení provede oprávněný uživatel přes odkaz Přihlášení

Pro přihlášení použije uživatel jeden z výše uvedených prostředků ověření identity (viz 1. KROK) a dále pokračuje v založení žádosti (odkaz Výzvy – založená žádosti)

"

Založení žádosti

Přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. Po zobrazení formuláře „Žádost – COVID – Kultura 3.3A. podpora pro podnikající subjekty na kontinuální činnost v kultuře“ zadejte do pole „Název žádosti/projektu“ Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“

"

Vyplnění žádosti

Uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet

Karta „Žadatel“ – zde jsou informace o žadateli. Je povinné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte.

Karta „Vlastnická struktura“ – v sekci „Majetková účast“ je nutné vybrat jednu v dostupných voleb. Dále uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“. Pokud nejsou osoby pro seznamy osob s podílem, pak žadatel zatrhne volbu „Neexistují osoby“.

Karta „Faktury, smlouvy a dohody“ – uživatel žadatele do příslušného seznamu vloží jednotlivé faktury, smlouvy a dohody DPP/DPČ nebo smlouvy se zaměstnanci, jejichž náklady budete uplatňovat v žádosti o dotaci u jednotlivých Kontinuálních činností, které je možné vložit na záložce Kontinuální činnosti. Každou fakturu, smlouvu nebo dohodu je nutné vložit jako přílohu v elektronické podobě a také je nutné vložit doklad o úhradě. Vložení faktury do „Seznamu faktur“ provedete kliknutím na akci „Přidání faktury“, zobrazí se formulář „Faktura“, kde zadáte potřebné informace o faktuře. Po kliknutí na akci „Uložit a zpět“ se v seznamu „Seznamu faktur“ zobrazí nový záznam. Opakováním akce vložíte další faktury. Vložení smlouvy nebo dohody do „Seznamu smluv a dohod DPP a DPČ“ provedete kliknutím na akci „Přidání smlouvy nebo dohody DPP/DPČ“, zobrazí se formulář „Dohoda DPP/DPČ“, kde zadáte potřebné informace o dohodě/smlouvě. Po kliknutí na akci „Uložit a zpět“ se v seznamu „Seznamu smluv a dohod DPP a DPČ“ zobrazí nový záznam. Opakováním akce vložíte další smlouvu nebo dohodu. Vložení smlouvy zaměstnance do „Seznamu smluv zaměstnanců“ provedete kliknutím na akci „Přidání smlouvy zaměstnance“, zobrazí se formulář „Smlouva zaměstnance“, kde zadáte potřebné informace o smlouvě. Po kliknutí na akci „Uložit a zpět“ se v seznamu „Seznamu smluv zaměstnanců“ zobrazí nový záznam. Opakováním akce vložíte další smlouvy zaměstnanců.

Karta „Kontinuální činnost“ – uživatel žadatele uvede „Způsob podnikání“, zadá „Kontinuální činnosti„“ a „Doloží kontinuální činnosti“ příslušnými dokumenty. Vložení kontinuální činnosti do „Seznamu kontinuálních činností“ provedete kliknutím na akci „Přidání kontinuální činnosti“, zobrazí se formulář „Kontinuální činnost“, kde zadáte potřebné informace o dané činnosti. Po kliknutí na akci „Uložit a zpět“ se v seznamu „Seznamu kontinuálních činností“ zobrazí nový záznam. Opakováním akce vložíte další činnosti. Vložení dokumentu pro „Doložení kontinuální činnosti“ provedete kliknutím na akci „Vložit prokazující dokument“ a následně vyberete potřebný dokument pro přiložení k žádosti.

Karta „Čestné prohlášení“ – zde musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními

"

Podání žádosti

Pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost – COVID – Kultura 3.3A“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit

Podpora pro ticketingové společnosti a kolektivní správce

"

Založení a aktivace identity na portále eidentita

Nejprve je nutné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet) na portále eidentita.cz

Pro získání identity na portálu eidentita může fyzická osoba využít jednu z níže uvedených možností ověření identity:

 • eObčankou
 • NIA ID
 • čipovou kartou Starcos
 • mojeID
 • bankovní identitou
 • mobilní klíče eGovernmentu

"

Registrace žadatele do AIS MPO

Registrace žadatele se zahájí odkazem Registrace žadatele v menu vlevo na úvodní stránce AIS MPO. K registraci žadatele potřebujete znát údaje žadatele a musíte disponovat jedním z prostředků ověření identity (viz 1. KROK)

Registrace žadatele má 5 navazujících kroků, které musíte projít a během registrace budete vyzváni k ověření uživatele Vaší identitou

Po registraci žadatele se může oprávněný uživatel žadatele přihlásit do AIS MPO

"

Přihlášení uživatele do AIS MPO

Po registraci žadatele může uživatel, který má oprávnění, provést přihlášení do AIS MPO a založit žádost na dotaci. Přihlášení provede oprávněný uživatel přes odkaz Přihlášení

Pro přihlášení použije uživatel jeden z výše uvedených prostředků ověření identity (viz 1. KROK) a dále pokračuje v založení žádosti (odkaz Výzvy – založená žádosti)

"

Založení žádosti

Přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. Po zobrazení formuláře „Žádost – COVID – Kultura 3.3B. podpora pro ticketingové společnosti a kolektivní správce“ zadejte do pole „Název žádosti/projektu“ Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“

"

Vyplnění žádosti

Uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet

Karta „Žadatel“ – zde jsou informace o žadateli. Je povinné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte.

Karta „Vlastnická struktura“ – v sekci „Majetková účast“ je nutné vybrat jednu v dostupných voleb. Dále uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“. Pokud nejsou osoby pro seznamy osob s podílem, pak žadatel zatrhne volbu „Neexistují osoby“.

Karta „Údaje o nákladech“ – uživatel zadá „Způsobilé náklady dle Přílohy 2 Výzvy“, po výběru typu subjektu žadatele uveďte částky do příslušných polí v tabulce „Náklady – podklady pro výpočet dotace“

Karta „Další údaje žádosti – dokumenty“ – uživatel žadatele vloží alespoň jeden dokument u každého typu dokumentu. Obsah jednotlivých dokumentů je dán Výzvou. Vložení dokumentu provedete přes akci „Vložit“ u požadovaného typu dokumentu v „Seznam typů dokumentů pro doložení žádosti“

Karta „Čestné prohlášení“ zde musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními

"

Podání žádosti

Pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost – COVID – Kultura 3.3B“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit

Zanechte nám komentář

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o některou z podpor, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment