COVID-BUS linka

Jak získat finanční podporu

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Současná státní podpora

Tato podpora je určena pro podnikatele působící v oboru silniční veřejné linkové osobní dopravy a pokrývá kritické období na jaře 2020. Je kalkulovaná tak, aby podpořila schopnost žadatelů splácet své závazky vzniklé i v druhé polovině roku 2020, ve které nedošlo k předpokládanému oživení dopravního trhu.

Důležité termíny

19.05.2021

Zahájení příjmu žádostí o podporu

$

18.06.2021

Konec příjmu žádostí o podporu

$

12.03.2020-30.06.2020

Rozhodné období

Základní parametry podpory

Pro autobusy v emisní třídě EURO2 a vyšší

Výše podpory se odvozuje od emisní třídy autobusu a kapacity

Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je 1,2 mil Kč

Alokace celkem 100 mil. Kč

Komu je podpora určená

Oprávněný žadatel

   • jste držitelem koncese „Silniční motorová doprava“, druh „osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“,
   • v období 12. března až 30. června jste provozovali aspoň 1 autobus ve veřejné komerční linkové autobusové přepravě cestujících,
   • jste držitelem licence nebo povolení k provozování veřejné komerční linkové autobusové dopravy včetně schváleného jízdního řádu platného v rozhodném období, dle kterého jste měli v rozhodném období provozovat veřejnou komerční linkovou autobusovou dopravu, a to minimálně v rozsahu jednoho spoje jedenkrát týdně spočteno průměrem za rozhodné období,
   • nežádal jste na stejné autobusy podporu COVID BUS pro dopravce v nepravidelné (zájezdové) dopravě v roce 2020. Zahrnutí jiných autobusů, než těch podpořených v rámci COVID BUS pro nepravidelnou dopravu, není překážkou pro podání žádosti,
   • v 2. čtvrtletí 2020 u vás došlo ve srovnání s 2. čtvrtletím 2019 k propadu tržeb z veřejné autobusové dopravy bez smlouvy o veřejných službách, na niž máte licenci nebo povolení, o více než 50 %,
   • nemáte nesplacené závazky vůči státu nebo státním fondům (u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, Státního fondu životního prostředí, Státního pozemkového úřadu a Celní správy),
   • na váš majetek neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,
   • nebyl jste v likvidaci před 12. březnem 2020.

Výše podpory

Emisní třida a výše dotace na sedačku na den:

 • EURO II: 15 Kč
 • EURO III: 25 Kč
 • EURO IV: 34 Kč
 • EURO V: 50 Kč
 • EURO VI: 95 Kč

 

Důležité odkazy

Výzva

Pravidla podpory

Covid Portál

Stránky Ministerstva dopravy

Podání žádosti

Seznam příloh pro podání žádosti

Doklad o právu provozovat autobus v období v rozhodném období. (Kopie velkého technického průkazu)

Licence nebo povolení k provozování veřejné komerční linkové autobusové dopravy včetně schváleného jízdního řádu

V případě mezinárodní veřejné komerční autobusové dopravy doložení podání daňového přiznání k silniční dani za rok 2019

Čestné prohlášení žadatele dle vzoru

Čestné prohlášení žadatele o podpoře v režimu de minimis

Žádosti se podávají přes datovou schránku

Datová schránka Ministerstva dopravy: n75aau3

Zanechte nám komentář

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o některou z podpor, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment