Ošetřovné pro OSVČ
Jak získat finanční podporu

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Současná státní podpora

Program je určený pro zmírnění negativních dopadů na OSVČ v České republice, konkrétně dopadů spojených s nutností péče OSVČ o děti do 10 let nebo osoby závislé na péči jiné osoby dle zákona o sociálních službách, které nemohou navštěvovat školu nebo jiné zařízení.

Důležité termíny

22.04.2021

Zahájení příjmu žádostí o podporu

$

21.05.2021

Konec příjmu žádostí o podporu

$

01.03.2021-31.03.2021

Rozhodné období

Základní parametry podpory

400 Kč na den

Nelze kombinovat s kompenzačním bonusem

Nelze žádat za období jarních prázdnin

Komu je podpora určená

Osoby samostatně výdělečně činné

Které na základě usnesení vlády k přijetí krizových opatření proti šíření infekce COVID-19 nemůžou plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • dítě, které nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, z důvodu nařízení karantény ve škole či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je mladší 10 let
 • předškolní dítě, které nemůže navštěvovat školské zařízení z důvodu jeho uzavření na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, nařízení karantény ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19
 • nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti
 • osobu, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

Na děti může pobírat ošetřovné pouze jedna osoba, avšak rodiče se mohou v péči o děti a v pobírání ošetřovného střídat

 

Výjimky z podpory

Na ošetřovné nedosáhnou OSVČ z důvodu:

 • zaměstnání;
 • pobírání invalidního důchodu;
 • pobírání starobního důchodu;
 • nároku na rodičovský příspěvek;
 • nároku na peněžitou pomoc v mateřství;
 • nároku na nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu;
 • osobní péče o dítě mladší 10 let, jež je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (tzn. lehká závislost), nebo o osobu, jež je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (tzn. středně těžká závislost) nebo stupni III (tzn. těžká závislost) anebo stupni IV (tzn. úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby dle zákona o sociálních službách, jedná se o osobu blízkou, nebo žije s OSVČ v domácnosti, nejedná-li se o osobu blízkou

Kdo podporu nemůže využít, pokud nedokáže výkon hlavní činnosti OSVČ

Společník veřejné obchodní společnosti

Komplementář komanditní spolenčosti

Jednatel s.r.o.

Člen představenstva a.s.

Důležité odkazy

Výzva

Portál MPO

Covid Portál

Podání žádosti

Vyplňte žádost ve webové aplikaci MPO:

"

Z webové aplikace si na disk stáhněte vytvořený formulář

"

Vygenerovanou žádost, návrh dohody a povinné přílohy podejte

Pomocí datové schránky (ID: wnswemb, předmět: fpbre21)

Papírově na adresu:

“fpbre21”
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Zanechte nám komentář

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o některou z podpor, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment