COVID III

Jak získat finanční podporu

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

 

Současná státní podpora

Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Program podporuje rychlé úvěrování provozních a nově také investičních nákladů firem prostřednictvím komerčních bank. Poskytovatelem ručení je Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Za její dluhy plynoucí z tohoto ručení pak poskytuje záruku stát.

Důležité termíny

18. 05. 2020 – 30. 06. 2021

Pro transakce uzavřené v tomto období

Základní parametry podpory

Výše úvěru až 90 mil. Kč

Pro úvěry na provoz a investice

Pro podniky do 500 zaměstnanců

Délka ručení bude maximálně 6 let

Komu je podpora určená

Podporované aktivity

Transakce musí představovat úvěrové financování provozních nebo investičních výdajů konečných příjemců, kteří mají oprávnění k podnikání na území České republiky v alespoň jedné z ekonomických činnosti uvedených v v příloze “Podporované ekonomické činnosti”.

Podmínky přijatelnosti

 • Transakce byla uzavřena v období mezi 18. 5. 2020 až 30. 6. 2021 včetně,
 • maximální výše jistiny přislíbené k čerpání nepřesáhne 90.000.000 Kč,
 • maximální výše jistiny přislíbené k čerpání nepřesáhne:
  • dvojnásobek ročních mzdových nákladů Konečného příjemce za rok 2019 nebo za poslední dostupný rok.
  • 25 % celkového obratu Konečného příjemce v roce 2019,

Výše záruky

Podniky do 250 zaměstnanců:

 • 90 % jistiny pro úvěry do 50 milionů Kč
 • 50 % jistiny pro úvěry do 90 milionů Kč

Podniky do 500 zaměstnanců

 • 80 % jistiny pro úvěry do 50 milionů Kč
 • 50 % jistiny pro úvěry do 90 milionů Kč

Důležité odkazy a zdroje bližších informací

Výzva

Covid Portál

Podporované ekonomické činnosti

Seznam spolupracujících institucí

Podání žádosti

Náležitosti a způsob podání žádosti o podporu

Konečný příjemce o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.

Zanechte nám komentář

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o některou z podpor, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment