COVID-19
Aktuální informace

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

  1. Domů
  2. »
  3. Aktuální informace COVID-19

Šíření nákazy COVID-19 s sebou přináší mnoho matoucích informací. Zde vybíráme to nejdůležitější – základní přehled informací o nákaze, rady jak se ochránit před infekcí a na koho se obrátit v případě potřeby.

 

Základní informace

Co je COVID-19?

COVID-19 je infekční oněmocnení, které je způsobeno koronavirem. Koronaviry jsou velkou skupinou virů, které způsobují onemocnění od běžného nachlazení po těžší onemocnění, jako je respirační syndrom (MERS-CoV) a těžký akutní respirační syndrom (SARS-CoV).

Jak se virus šíří?

COVID-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Přenos je možný také kontaktem s kontaminovanými povrchy a následným dotekem nosu, úst nebo očí.

Jaké jsou příznaky COVID-19?

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zahrnují běžné příznaky infekce respirační příznaky, horečku, kašel, dušnost a dýchací potíže. Ve vážnějších případech může infekce způsobit pneumonii, závažný akutní respirační syndrom, selhání ledvin nebo dokonce smrt.

Jaká je inkubační doba viru?

„Inkubační doba“ znamená dobu mezi chycením viru a začátkem příznaků choroby. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je většina odhadů inkubační doby pro COVID-19 je v rozmezí 1-14 dnů, nejčastěji kolem pěti dnů. Tyto odhady budou aktualizovány, jakmile bude k dispozici více údajů.

Jaký je průběh nemoci COVID-19?

Podle údajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), nasbíraných pouze na základě případů z Evropy, zažívá 80 procent nakažených mírný průběh nemoci. Těžkými příznaky trpí 14 procent lidí a šest procent kritickými. Tito lidé, zejména staří a jinak nemocní, mohou trpět zánětem plic a velmi špatně se jim dýchá, proto často potřebují plicní ventilaci. Množství lidí, kteří mohou na onemocnění zemřít, se často liší podle toho, jak je daná populace stará. Zatímco riziko úmrtí pro nakaženého člověka mladšího 40 let je asi 0,2 procenta, nad 60 let už je to 3,6 procenta a nad 80 let bezmála 15 procent.

Jak můžete chránit sebe a okolí před nákazou?

Pravidelně si umývejte ruce mýdlem a vodou
po dobu alespoň 20 sekund, nebo použijte
desinfekci na bázi alkoholu.

Při kašlání nebo kýchání zakryjte ústa a nos rukávem nebo kapesníkem. Použitý kapesník ihned zlikvidujte.

 

Udržujte alespoň 1 metr vzdálenosti mezi vámi a ostatními, zejména těmi, kteří mají kašel nebo kýchají.

 

Nedotýkejte se očí, nosu a úst.

 

Na koho se obrátit?

Mám podezření z nákazy

Potřebuji se jen poradit

V případě, že bude mít občan obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je třeba, aby telefonicky kontaktoval svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde mu poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.

 

Navštivte webové stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky ke koronaviru: koronavirus.mzcr.cz

 

Poradenské linky

  • Hlavní linka: 1212
  • Státní zdravotní ústav:
    724 810 106 | 725 191 367 | 725 191 370

 

Užitečné odkazy