COVID II Bankovní záruka
Jak získat finanční podporu

Asistence zdarma při podávání žádostí ČMZRB

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Na základě vyhlášení nouzového stavu dochází v oblasti podnikání k významnému ohrožení nejen zdravotního stavu obyvatelstva, ale současně i ekonomické udržitelnosti. V současné době mnohé podniky nemohou vykonávat svoji činnost, přestože jsou vázáni pravidelnými platbami. Situace může být natolik kritická, že může dojít až k ukončení jejich činnosti.

Pracovníci Grant Thornton Advisory pracují na monitoringu státní podpory pro tyto podniky a plánují být partnerem pro postižené podnikatele ať při podání žádosti o státní podporu, či při ekonomickém, procesním či obchodní restrukturalizaci jejich podnikání.

 

Jiří Köhler

Head of Financial
& Data Services

Současná státní podpora

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) připravuje pokračování programu Úvěr COVID I. Ten naplnil svůj účel a bude transformován tak, aby mohl být podpořen větší počet projektů. ČMZRB bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry komerčních bank a přispívat na úhradu úroků.

První kolo příjmu žádostí do Záručního programu COVID bylo uzavřeno 3. dubna 2020. ČMZRB během dvou dnů přijala do záručního programu COVID II 5 900 kompletních žádostí v objemu 19 mld. Kč. Nyní se bude věnovat jejich vyhodnocení. První záruky vystaví podnikatelům již v nejbližších dnech. Další kolo bude vyhlášeno dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.

Důležité termíny

19.3.2020

Návrh schválen vládou

$

2.4.2020

Zahájení příjmu žádostí o podporu

$

3.4.2020

První kolo příjmu žádostí uzavřeno

Základní parametry podpory

Výše 10 tisíc až 15 milionů korun

Záruka na 80% komerčního úvěru

Až 1 mil. korun na úhradu úroků

Doba ručení 3 roky

Na úhradu provozních výdajů

Je pro mě program vhodný?

N

Jsem živnostník, malý nebo střední podnikatel (splňuji definici MSP).

N

Musel jsem omezit nebo zastavit provoz kvůli zavedeným opatřením proti koronavirové infekci.

N

Potřebuji profinancovat provozní výdaje, jako jsou mzdy, nájemné, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, zásoby apod.

N

Podnikám v České republice.

M

Jsem velký podnikatel (nesplňuji definici MSP).

M

Nemusel jsem omezit nebo zastavit provoz kvůli zavedeným opatřením proti koronavirové infekci.

M

Potřebuji peníze na živobytí, na zaplacení splátek úvěru, leasingu nebo nakoupit nový stroj, technologii, nemovitost apod.

M

Podnikám mimo Českou republiku.

Bližší informace

Informace v této sekci jsou převzaty z www.seznamzpravy.cz.

Kdy lze žádat?

Příjem žádostí bude zahájen 2. dubna.

Kdo může žádat?

O podporu bude moci zažádat živnostník, drobný, malý nebo středně velký podnik, který poptává provozní financování.

Kde se dá žádat?

O úvěr bude moci podnikatel zažádat u některé ze spolupracujících komerčních bank, o záruku pak u ČMZRB. V prvním kroku však bude nutné zažádat o provozní úvěr u komerčních bank s tím, že by podnikatel rád využil podporu ČMZRB v rámci COVID II. Seznam bank zapojených do programu bude brzo zveřejněn na stránkách ČMZRB.

Kolik se bude půjčovat a na jak dlouho?

ČMZRB bude moci zaručit úvěry do 15 milionů korun a záruka bude mít splatnost tři roky. Další parametry úvěru, jako je jeho splatnost či možnost odkladu splátek, budou dány obchodní politikou jednotlivých bank.

Jak to bude s úroky a poplatky?

Úroková sazba a poplatky se odvíjejí od obchodní politiky jednotlivých bank. ČMZRB klientovi zaplatí příspěvek na úroky, a to ve třech pásmech. U úvěru do 500 tisíc korun vrátí ČMZRB až 30 procent zaplacených úroků, maximálně 150 tisíc korun. Z úvěru mezi půl milionem a milionem je to až 20 procent úroků, max. 200 tisíc korun. A u úvěrů od jednoho do 15 milionů to bude až 15 procent zaplacených úroků, maximálně jeden milion korun. Klienti budou své bance platit celou splátku včetně úroků. ČMZRB zaplacené úroky zpětně proplatí po prvních 3 měsících a pak vždy s roční frekvencí.

Je program určen i pro pražské podnikatele?

Firmy s provozovnou v Praze nemohou žádat o záruku. Firma, která sídlí v Praze, ale má pobočky v regionech o podporu požádat může.

Na co se dá půjčit?

Úvěr bude možné využít na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájemné, náklady na energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, předfinancování pohledávek nebo profinancování zásob apod. Z úvěru nebude možné zaplatit splátky jiného úvěru či leasingu nebo pohledávky za společníky.

Co si připravit a doložit?

V případě žádosti o úvěr bude nutné následovat instrukce jednotlivých bank.

V případě záruky ČMZRB bude nutné vyplnit oficiální formulář, který bude při spuštění programu k dispozici na webových stránkách www.cmzrb.cz v sekci Podnikatelé – Záruky – záruka COVID II (tato stránka se připravuje). A pravděpodobně i několik dalších příloh, které se týkají identifikace podnikatele, velikosti podniku a podpory de minimis (malého rozsahu).

Jak se bude prokazovat bonita (schopnost splácet)?

Posouzení bonity klienta se bude odvíjet od obchodní politiky jednotlivých bank.

Kdy žadatel dostane peníze a kam?

V tomto případě bude záležet na úvěrující bance. Dá se ovšem předpokládat, že se banky budou snažit být ve schvalování co nejrychlejší. Samozřejmě také bude záležet na kvalitě dodaných podkladů od podnikatele. Peníze bude moci začít čerpat po podpisu smlouvy a dorazí mu na uvedený účet.

Pokud jde o záruku ČMZRB, její vyřízení by mělo trvat několik dní a nikterak vyřízení úvěru nepozdrží, protože její vyřízení může běžet současně s úvěrovým procesem v bance.

Bankovní záruka krok po kroku

Příprava žádosti

Podklady nutné pro podání žádosti

Žádost o záruku COVID II

Příloha PCX: Popis projektu, je nutné podat v originálním formátu .xls nebo .xlsx

Příloha ACX: Standardně vyplňuje úvěrující banka, lze zajistit vyplnění s partnerskou bankou v případě poskytnutí souhlasu

Formuláře ke stažení

"

Podání žádosti (E-podatelna)

"

Podání příloh

Fyzické osoby – Přílohy

Příloha DCX – prohlášení de minimis ve formátu .xls nebo .xlsx

Příloha MSP – prohlášení o velikosti podniku ve formátu .xls nebo .xlsx

Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence) ve formátu .xls nebo .xlsx

Příloha ID – prohlášení pro identifikaci fyzické osoby ve formátu .xls nebo .xlsx

Formuláře ke stažení

Právnické osoby – Přílohy

Příloha DCX – prohlášení de minimis ve formátu .xls nebo .xlsx

Příloha MSP – prohlášení o velikosti podniku ve formátu .xls nebo .xlsx

Příloha ID – prohlášení pro identifikaci fyzické osoby ve formátu .xls nebo .xlsx

Vlastní účetní závěrka za poslední dvě uzavřená období ve formátu .xls, .xlsx nebo .pdf

Formuláře ke stažení

"

Doplnění žádosti u ČMZRB

"

Komunikace a případné schválení

Pokud vám tyto stránky pomohou, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This page is presented in collaboration with Kelas s.r.o.