Zásady zpracování osobních údajů

GDPR

  1. Domů
  2. »
  3. Zásady zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Respektujeme Vaše soukromí a zavazujeme se, že Vaše osobní údaje, které byly získány prostřednictvím online datového systému, bude uchovávat a nebude je bez Vašeho svolení distribuovat třetím stranám, ani je používat k jiným účelům. Vzhledem k tomu, že některé odkazy na online datovém systému společnosti směřují na externí webové stránky, které přímo nesouvisí s naší činností, nepřebíráme žádnou zodpovědnost za ochranu dat na těchto webových stránkách.

Zavazujeme se učinit vše pro to, abychom zajistili ochranu osobních údajů a soukromí uživatelů svých webových stránek.

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k získaným osobním údajům, jejich odhalení a neúmyslnému použití, jednáme v souladu s příslušnými technickými a organizačními předpisy o ochraně osobních údajů. Nemůžeme vyloučit možnost zneužití dat, jelikož internet zůstává i přes bezpečnostní opatření a komunikační protokoly nepředvídatelným médiem.

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou soubory, které ukládají nastavení webových stránek. Webové stránky ukládají cookies do zařízení, které uživatelé používají pro přístup k internetu, aby je mohli později identifikovat a uložit jejich nastavení. Cookies umožňují webovým stránkám identifikovat zařízení, pokud je již uživatelé navštívili; pokročilé aplikace mohou používat cookies k přizpůsobení individuálních nastavení. Ukládání cookies je řízeno pouze webovým prohlížečem používaným uživatelem. Je možné omezit nebo deaktivovat ukládání souborů cookies dle potřeby.

K čemu slouží soubory cookies?

Cookies jsou nezbytné pro hladké poskytování online služeb; bez nich by byly nejběžnější elektronické služby nemožné. Soubory cookies usnadňují a zrychlují interakci mezi uživateli a webovými stránkami.

Používáním cookies jsou webové stránky schopny zaznamenat uživatelské preference, což nám umožňuje přizpůsobit stránky našim uživatelům pro efektivnější a příjemnější používání.
Existuje mnoho důvodů, proč používat cookies. Používají se k ukládání dat o webových stránkách (podrobnosti o přizpůsobení stránky), k podpoře poskytování online služeb (např. webstores), pomáhají nám také shromaždovat statistiky o uživatelích, jejich preferencích, počtu zobrazení stránek atd. Pomáhají nám tak odhadovat účinnost našich webových stránek. Další informace o doporučeném a povoleném používání cookies na našich webových stránkách naleznete v pokynech pod tímto odkazem.

Soubory cookies, které používají naše webové stránky, neshromažďují osobní údaje, které by umožnily Vaši osobní identifikaci, a nemohou poškodit Váš počítač, tablet nebo smartphone. Cookies podporují fungování našich webových stránek a pomáhají nám pochopit, které konkrétní informace jsou pro uživatele nejpřínosnější.

Souhlas

Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že webové stránky ukládají soubory cookie do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení.