Krizové ošetřovné
Jak získat finanční podporu

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Současná státní podpora

Pokud vám zaměstnavatel neumožní práci na home office, nebo to není v rámci vašeho povolání možné, musíte s dítětem na ošetřovné. V současné chvíli je však s ohledem na pandemii viru COVID-19 situace odlišná, než při běžném pobírání ošetřovného.

Důležité termíny

Na začátku měsíce zpětně

Podání žádosti o ošetřovné

$

Do jednoho měsíce

Výplata ošetřovného

Základní parametry podpory

80 % denního vyměřovacího základu

Nárok mají i zaměstnanci na DPP/DPČ

Mohou čerpat i příbuzní, kteří nežijí s dítětem ve společné domácnosti

Komu je podpora určená

Zaměstnanec, za kterého je odváděno sociální pojištění

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec (včetně zaměstnanců na DPP/DPČ, pokud je za ně odváděno sociální pojištění), který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o:

 • dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší než 10 let);
 • nezaopatřené děti (nejpozději však do 26. roku věku), které se účastní školní docházky a jsou závislé na péči jiné osoby (již od stupně I);
 • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení;
 • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízené karantény v rodině;
 • dítě starší 9 let se speciálními vzdělávacími potřebami, které není schopno účastnit se samostatně on-line výuky, např. děti s poruchami chování nebo autismem

Podmínky čerpání

 • nárok ošetřovné je od 12. 04. 2021 při péči o dítě mladší 10 let nebo o dítě ve věku až 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (tzn. lehká závislost), jemuž byla mimořádným opatřením MZČR zakázána osobní přítomnost ve škole nebo předškolním zařízení;
 • nárok na ošetřovné vzniká, pokud dítě dosáhlo 10 let dne 22. 12. 2020 a později, jelikož uzavření 3. a vyšších tříd je platné nepřetržitě od 21. 12. 2020 (tzn. podmínku, že 21. 12. 2020 nepřevršilo dítě věku 10 let);
 • nárok na poskytování ošetřovného po dobu školních prázdnin výslovně vyloučen, s výjimkou dětí navštěvujících předškolní zařízení vzhledem k tomu, že školní prázdniny se pro předškolní zařízení nevyhlašují).;
 • Ošetřovné nelze čerpat:
  • v období vyhlášených jarních prázdnin, jejichž termín je pro jednotlivé okresy vyhlášen individuálně,
  • za den velikonočních prázdnin 01.04.2021

Důležité odkazy

Návod na vyplnění žádosti

Portál ČSSZ

Otázky a odpovědi

Covid Portál

Podání žádosti

Vyplňte žádost na portálu ČSSZ:

"

Vygenerujte žádost ve webové aplikaci ČSSZ

"

Předání tiskopisu zaměstnavateli

Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů (případně za využití tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení) předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ

Zanechte nám komentář

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o některou z podpor, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment