Převzato z https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prijemci-podpory-v-programech-covid-i–expanze—covid-a-covid-ii–254872/.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje seznamy příjemců podpořených k 26. květnu 2020 v programech COVID I a II prostřednictvím úvěrů a záruk. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostředky z fondů EU, u kterých jsou za účelem transparentnosti standardně zveřejňovány souhrnné seznamy podpořených operací, rozhodlo se Ministerstvo zveřejnit podporu prostřednictvím svých webových stránek. Ministerstvo postupuje podobně v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost u dotačních projektů.